FOLLOW US ON SOCIAL

Założona w 2014 roku firma dostarcza usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa na lokalnym rynku. Polem działania DefenceStorm jest głównie stan Georgia i duża część powiązanych z nim banków czy spółdzielczych kas pożyczkowych. Pokaźna suma została zebrana z dwóch źródeł i pozwoli na dalszy rozwój działalności przedsiębiorstwa.

DefenceStorm bogaci się o 20 milionów

Usługodawca z Georgii opiera swoje produkty ochrony cybernetycznej na działaniach w chmurze. Firma ogłosiła niedawno, że zebrała 12 milionów dolarów w ramach serii B oraz dodatkowe 7 milionów, które może przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju. Odnotowane wzrosty są głównie zasługą wzrostu liczby ataków hakerskich na sektor finansowy. Zarząd chce przeznaczyć nowe fundusze na rozbudowę kompetencji, a co za tym idzie, lepszą pomoc klientom. Od początku działalności, przedsiębiorstwo zebrało łącznie 47 milionów dolarów. Suma niewątpliwie imponująca, lecz koszt inwestycji w nowe technologie także może budzić podziw.

Inwestycje drogą do sukcesu

DefenceStorm chce zainwestować pozyskane fundusze w produkty techniczne, przeznaczone dla użytkowników. Bez echa nie przejdzie także zwiększenie wydajności i skalowania działań. Firma z Georgii chce wprowadzić na rynek autorskie rozwiązanie CyberFraund oraz zwiększyć wydajność dzięki zespołowi dostawców usług Threat Ready Active Compliance. DefenceStorm chcąc pozostać jednym z czołowych przedstawicieli branży podejmuje kroki, które pomogą zebrać im kolejnych klientów.

„Dzięki wsparciu stanu, TTV Capital i CIBC Innovation Banking, DefenseStorm jest przygotowana na kolejny niesamowity okres wzrostu. Naszym głównym celem jest inwestowanie czasu i zasobów w naszych obecnych i potencjalnych klientów, naszych ciężko pracujących pracowników oraz własne innowacyjne rozwiązania, aby nadal służyć branży finansowej najlepiej, jak potrafimy ”- skomentował Steve Soukup, dyrektor generalny DefenseStorm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *